Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 1
Năm 2022 : 1.623
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022

 

          Năm học 2021-2022, năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV và Nghị quyết HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, năm thứ hai thực hiện  Nghị quyết Đảng bộ huyện Bắc Trà My, Đảng bộ xã Trà Tân nhiệm kỳ 2020-2025.Thực hiện Công văn số 410/PGD ĐT-TH ngày 15/9/2021 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022; Kế hoạch số 72/PGDĐT-TH ngày 15/9/2021 về công tác trọng tâm cấp tiểu học năm học 2021-2022, Chương trình số 08-Ctr/LT ngày 27/9/2021 của Huyện đoàn và Phòng GD&ĐT Bắc Trà My, Kế hoạch số 76/KH-PGDĐT ngày 28/9/2021 của Phòng GD&ĐT về công tác trọng tâm hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2021-2022.

          Căn cứ kết quả Hội nghị CBCCVC năm học 2021-2022. Với chủ đề Hội nghị “ Thầy cô thay đổi – Nhà trường hạnh phúc”, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học qua, khắc phục những khó khăn, hạn chế, kịp thời triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, của Phòng GDĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022. Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022, với các nội dung trọng tâm sau:

          I. Phương hướng

          1. Triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kép của kế hoạch năm học 2021-2022 đối với giáo dục tiểu học; xây dựng môi trường giáo dục chất lượng, hạnh phúc, an toàn, lành mạnh, dân chủ, kỉ cương, tình thương, trách nhiệm, tăng cường an ninh, an toàn trường học trong tình hình dịch Covid-19; chú trọng giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh, giáo dục thể chất, y tế trường học; xây dựng văn hóa học đường, phát triển văn hóa đọc.

          2. Triển khai, chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình sách giáo khoa mới, tiếp tục đổi mới công tác quản trị, tăng cường tự chủ tại đơn vị.

          II. Về nhiệm vụ năm học 2021-2022

          A. Nhiệm vụ trọng tâm

          1. Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai quán triệt đến CBCCVC thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục tiểu học, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục trên địa bàn xã Trà Tân giai đoạn 2021-2025; tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19; linh hoạt trong các hình thức dạy học phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cáp tiểu học.

          2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành theo Quyết định soos16/2006/QĐ-BGDĐT từ lớp 3 đến lớp 5; tổ chức thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo dục phổ thông lớp 1;2 theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đảm bảo 100% học sinh học 2 buổi/ngày; học đủ các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc và các môn tự chọn.

          3. Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng để có đủ giáo viên, đảm bảo chất lượng dạy học các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông, chuẩn bị đội ngũ giáo viên dạy lớp 3 trong năm học 2022-2023, bố trí đủ giáo viên dạy 2 buổi/ ngày, dạy đủ các môn học; đảm bảo 100% giáo viên dạy các lớp 3 được bồi dưỡng theo quy định của Bộ GDĐT.

          4. Đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo các văn bản hiện hành ( Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021) của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mần non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập và thông tư số 28/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành điều lệ trường tiểu học) theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện khoa Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp với thực tiễn; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

          Triển khai xây dựng “Trường học hạnh phúc” theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 8/4/2021 của ủy ban nhân dân xã Trà Tân; phát triển văn hóa đọc cho học sinh theo Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 23/8/2021 của ủy ban nhân dân huyện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học; tiếp tục thực hiện đảm bảo Chương trình sữa học đường theo Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 13/3/2020 của UBND huyện.

          5. Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông. Chủ động thực hiện rà soát, dự báo quy mô phát triển giáo dục, tham mưu địa phương bố trí quỹ đất để xây dựng lại điểm trưởng thôn phù hợp với điều kiện của người học để tập trung nâng cao chất lượng; Tiếp tục tham mưu sửa chữa và bổ sung cơ sở vật chất.

          6. Tăng cường nề nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục các điểm trường. Chú trọng kết hợp dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với gia đình- nhà trường- xã hội cho học sinh. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phòng trào thi đua yêu nước phù hợp với điều kiện của đơn vị. Tập trung xây dựng “ Nhà trường hạnh phúc”.

          Tăng cường an ninh, an toàn trong trường học, tích cực phòng, chống xâm hại và bạo lực học đường; chú trọng xây dựng văn hóa học đường trong môi trường giáo dục, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; xây dựng cơ chế phối hợp  giữa gia đình – nhà trường – xã hội trong giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh. Bảo đảm thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thể chất, y tế trường học, phát động phong trào bơi và phòng, chống đuối nước cho học sinh.

          B. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

1.1 Nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19

Triển khai thực hiện Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành sổ tay hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới về nội dung phòng chống dịch Covid-19 tại trường học. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản hướng dẫn của các cấp chính quyền, ngành y tế và Phòng GDĐT huyện.

1.2. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương

a) Chỉ đạo thực hiện Chương trình, giáo dục phổ thông đối với lớp 1,2 theo CTGDPT 2018, đối với lớp 3,4,5 theo CTGDPT hiện hành và thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT 2018 theo công văn số 3799/BGDĐT-GDTH ngày 01/9/2021. Tập trung xây dựng Kế hoạch của nhà trường năm học 2021-2022, kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục làm cơ sở để xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chuyên môn,NGLL,GDDT.... Tổ chức thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm theo hướng dẫn của Phòng GDĐT.

Xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19 để điều chỉnh kế hoạch bài dạy cho phù hợp với tình hình thực tiễn theo Công văn số 3969/BGDĐT-TH  ngày 10/9/2021.

b) Tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 từ năm học 2021-2022 của tỉnh Quảng Nam theo hướng dẫn tại Công văn số 388/PGDĐT-TH ngày 10/9/2021, thực hiện dạy học tích hợp nội dung giáo dục địa phương vào dạy học các môn học, hoạt động trải nghiệm theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

c) Chuyên môn, các tổ và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục, kế hoạch bài dạy phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, nội dung chương trình GSPT cấp tiểu học.

d) Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm; Công văn số 2449/BGDĐT – GDTH ngày 27/5/2016 về việc khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp.

2.2. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đánh giá học sinh

a) Đổi mới phương pháp dạy học

Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo.

Triển khai dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột theo hướng dẫn tại Công văn số 3535/BGDĐT- GDTH ngày 27/5/2013. Thực hiện dạy học Mĩ thuật theo hướng dẫn tại Công văn số 177/PGDĐT-TH ngày 08/6/2020 của Phòng GDĐT, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt chuyên môn và dạy học.

b) Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo quy định

          Đối với học sinh tiểu học từ lớp 3 đến lớp 5 tiếp tục được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016. Đối với học sinh lớp 1, lớp 2 thực hiện đánh giá theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020.

          Thực hiện ứng dụng CNTT trong đánh giá học sinh, phần mền quản lý kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học từ năm học 2021-2022. Chú ý nội dung nhận xét, đánh giá thường xuyên đối với học sinh được thực hiện hàng ngày/ tuần/ tháng đảm bảo kịp thời để phát huy tốt công tác phối hợp giữa giáo viên và PHHS trong năm học.

          Đánh giá, nhận xét học sinh vào các tiết sinh hoạt lớp đảm bảo tính linh hoạt, mền dẽo, chủ yếu yêu cầu các em kể lại những việc làm tốt trong tuần qua nhằm tuyên dương, khích lệ, động viên không được chê bai, nhận định cứng nhắc làm ảnh hưởng đến tâm lý học sinh hoặc có thể dẫn đến kỳ thị trong học sinh.

          Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc, phù hợp với từng nhóm đối tượng , kiên quyết không để học sinh “ngồi nhần lớp”thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định, tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

          c) Đa dạng hóa các hính thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, xây dựng phát triển thư viện trường học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực học sinh

          Thực  hiện dạy học gắn kết giữa lý thuyết với thực hành thông qua hoạt động các hội thi “Rung chuông vàng”, giao lưu và hội thi “ Tiếng Việt của chúng em”, “ Tin học trẻ không chuyên”, “ Olympic Tiếng Anh”....; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh theo chủ đề bài học. Thực hiện các nội dung dạy học lồng ghép, tích hợp như: Sử dụng tiết kiệm điện, nước trong trường và gia đình... lồng ghép, tích hợp giáo dục quốc phòng và an ninh; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông trong các môn học. Tiếp tục thực hiện lồng ghép giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn theo hướng dẫn của CRS. Tăng cường tổ chức hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm theo hướng dẫn tại Công văn số 3535/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019, Công văn số 230/PGDĐT- TH ngày 16/9/2019.

          Phát huy văn hóa đọc trong nhà trường, tổ chức hoạt động thư viện nhằm hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, tự nghiên cứu và phát triển ngôn ngữ Tiếng Việt cho học sinh.

          Chủ động xây dựng kế hoạch và phát triển khai dạy học trực tiếp, trực tuyến trong tình hình dịch Covid-19. Triển khai xây dựng giáo án điện tử, tham gia thi thuyết kế bài giảng điện tử trên nền tảng Elearning từ năm học 2021-2022.

          2.3. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, Tin học

          a) Dạy học tiếng Anh

          Triển khai kế hoạch dạy học tiếng Anh cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 tại các điểm trường; thực hiện Chương trình tiếng Anh 10 năm cho học sinh lớp 3,4,5 theo Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện Bắc Trà My. Đảm bảo thời lượng dạy tiếng Anh đối với các khối lớp và yêu cầu đạt  chuẩn 4 ký năng: Nghe, nói, đọc, viết, tạo môi trường sử dụng và thể hiện bằng tiếng Anh tối đa cho học sinh; chú trung nâng cao chất lượng môn tiếng Anh, phát huy và duy trì hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh trong trường học. Tổ chức hoạt động trải nghiệm tiếng Anh cho học sinh các điểm trường để các em được giao lưu. Tham gia Hội thi Olympic tiếng Anh tại huyện. Đảm bảo sách giáo khoa dạy học tiếng Anh, tăng cường CSVC, trang thiết bị dạy học tiếng Anh. Chuẩn bị các điều kiện thực hiện dạy học môn tiếng Anh bắt buộc dành cho học sinh lớp 3 từ năm học 2022-2023 theo CTGDPT 2018.

          b)Dạy các môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học

          Tổ chức dạy môn Tin học và các hoạt động giáo dục tin học cấp tiểu học theo Công văn số 207/PGDĐT-TH ngày 04/9/2019 của Phòng GDĐT. Tổ chức dạy học môn tin học tự chọn cho trên 50% học sinh lớp 3,4,5 tại điểm trường chính. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng theo quy định chuẩn bị cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 20218 từ năm học 2022-2023. Thực hiện các giải pháp phù hợp tăng cường tổ chức hoạt động, giáo dục tin học, hoạt động giáo dục STEM tiếp cận công nghệ số nhằm phát triển tư duy khoa học máy tính, các năng lực đặc thù: năng lực tính toán, năng lực công nghệ cho học sinh. Tạo điều kiện để giáo viên Tin học bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Tham gia thi tin học trẻ không chuyên cấp huyện.

          c) Dạy tăng cường tiếng việt cho học sinh dân tộc thiểu số

          Tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai đề án “ Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mần non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai  đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” theo Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch soos192/KH-BGDĐT ngày 27/3/2020; xây dựng môi trường giao tiếp tiếng việt cho HSDTTS qua các hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục, phong trào đọc sách 15 phút đầu giờ tại các điểm trường, thi kể chuyện, giao lưu “ Tiếng việt của chúng em”, tổ chức các tiết đọc thư viện;... cho học sinh dân tộc thiểu số.

          2.4. Triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo kế hoạch nhà trường đã ban hành. Đảm bảo các điều kiện để trẻ em khuyết tật được tiếp cận với giáo dục, tăng cường giáo dục hòa nhập; tăng cường tuyên truyền trong nhà trường về vấn đề giáo dục hòa nhập, trong đó học sinh học hòa nhập được học tập và đánh giá theo kế hoạch giáo dục cá nhân; thực hiện đầy đủ các chính sách đối với học sinh khuyết tật.

          2.5. Triển khai có hiệu quả Nội dung chương trình công tác Đội, phong trào thiếu nhi và kế hoạch hoạt động GDNGLL năm học 2021-2022 nhà trường đã ban hành. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm; xây dựng, phát triển thư viện trường đạt chuẩn và đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực học sinh. Chú trọng phối hợp chặc chẽ với tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh để giáo dục học sinh hiệu quả, thiết thực nhất là tổ chức các hoạt động xã hội, xây dựng công trình măng non, giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kĩ năng sống.

          Tăng cường các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa theo hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm theo hướng dẫn tại Công văn số 230/PGDĐT- TH ngày 16/9/2019 và kế hoahj trọng tâm hoạt động GDNGLL năm học 2021-2022 của trường, tập trung vào các hoạt động tập huấn quyền trẻ em, kể chuyện Bác Hồ, các tiểu phẩm, hoạt cảnh giáo dục cho học simh theo chủ điểm hàng tháng vào các buổi chào cớ đầu tuần. Tổ chức Ngày hội trải nghiệm gắn với giáo dục STEM và hội diễn văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM.

          Tổ chức các bài tập thể dục giữa giờ, các bài đồng diễn; tham mưu sửa chữa cơ sở vật chất tại các điểm trường lẻ và nâng cấp sân chơi; vận động các nhà tài trợ trang bị dụng cụ luyện tập thể dục cho học sinh.

          Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật  trong trương học, thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021, đưa nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và văn hóa giao thông vào trong chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục.

          Xây dựng thư viện đạt chuẩn năm học 2021-2022. Sắp xếp bố trí nhân viên thư viện đúng chuyên môn để thiết lập và vận hành thư viện; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên và nhân viên thư viện về công tác tổ chức hoạt động  hoạt động đọc cho học sinh; dành thời gian phù hợp cho tiết đọc thư viện; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kĩ thuật, học liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tổ chức hoạt động thư viện; huy động sự tham gia của cha mẹ học sinh và cộng đồng trong quá trình tổ chức hoạt động nhằm góp phần xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

          2.6. Tổ chức thực hiện dạy và học 2 buổi/ ngày đảm bảo theo kế hoạch giáo dục của nhà trường, đảm bảo về thời lượng  học 2 buổi/ ngày không quá 7 tiết học, mỗi tiết 35 phút, tối thiểu là 9 buổi/ tuần với 32 tiết/tuần; đảm bảo tỉ lệ 01 phòng học/ lớp, đảm bảo tỷ lệ 1,5 giáo viên/ lớp và dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định. Xây dựng kế hoạch, thời khóa biểu dạy 2 buổi/ ngày theo hướng nhẹ nhàng, phù hợp với học sinh.

          2.7. Đổi mới công tác quản lý, phát triển đội ngũ nhà giáo

          a) Đổi mới công tác quản lý giáo dục tiểu học

          Chú trọng công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Phòng GDĐT trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học tại địa phương, Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, thực hiện các quy định về quản lý tài chính, tài sản trong nhà trường; đẩy mạnh phân cấp quản lý, giao quyền tự chủ cho đơn vị; thực hiện Quy chế công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT,  ngày 28/12/2017. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường, thực hiện chuyển đổi số trong ngành giáo dục, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; chỉ đạo điều hành và triển khai Chính phủ điện tử theo hướng đồng bộ kết nối liên thông; hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý Nhà nước về giáo dục tiểu học. Triển khai thực hiện  xây dựng “ Trường học hạnh phúc” theo kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 26/8/2020 của UBND huyện Bắc Trà My.

          b) Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường

          Tiếp tục đánh giá chuẩn nghề nghiệp cán bộ quản lý và giáo viên theo quy định, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng theo chuẩn và thực hiện CTGDPT 2018. Tăng cường tập huấn nâng cao năng lực quản lý và tổ chức dạy và học cho giáo viên để triển khai thực hiện chương trình CTGDPT 2018, triển khai kế hoạch tập huấn cho đội ngũ giáo viên lớp 3 chuẩn bị cho năm học 2022-2023. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, Quy tắt ứng xử; Quy tắt thi đua, nội quy, quy chế của nhà trường... ; Nâng cao vai trò trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy, cô giáo là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Kiên quyết “ Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo”.

          Tổ chức Hội thi giáo viên  dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường theo Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT; Hội thi ứng dụng CNTT trong dạy học.

          3. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục theo Nghị định số 20/2014/NĐ-BGDĐT ngày 24/3/2014 của Chính phủ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GDĐT.

          4. Tập trung xây dựng đề án triển khai kế hoạch thực hiện kiểm định chất lượng thực hiện trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 của Trường TH Nguyễn Viết Xuân theo Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 và kế hoạch của UBND huyện Bắc Trà My đã điều chỉnh.

          5. Thực hiện rà soát, phân công hợp lý mạng lưới trường, lớp; tham mưu sửa chữa các công trính đã xuống cấp... tạo điều kiện thuận lợi cho việc học của học sinh gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng với yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

          6. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học thực hiện CTGDPT 2018 tại địa phương, chủ động tham mưu, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với đổi mới giáo dục và đào tạo, đặc biệt là triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa lớp 1,2 và chuẩn bị đối với lớp 3 từ năm học 2022-2023. Chủ động viết và đưa tin những gương điển hình người tốt việc tốt trong ngành giáo dục và nhà trường.

          III. Các chủ tiêu chủ yếu thực hiện trong năm học 2021-2022

          1. Huy động học sinh ra lớp đạt 100%.

          2. Duy trì đến cuối năm đạt 100%.

          3. Học sinh chuyển lớp đạt 99% trở lên.

          4. Học sinh hoàn thành CTTH đạt 100%.

          5. Có học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp huyện, tỉnh.

          6. Đạt chuẩn phổ cập giáo dục đúng độ tuổi mức 3, xóa mù chữ mức 2;

          7. 100% CBCCVC thực hiện tốt các quy chế, nội quy, các cuộc vận động và phong trào thi đua.

          8. Xây dựng thư viện đạt chuẩn.

          9. 100% lớp học hạnh phúc và xây dựng nhà trường hạnh phúc.

          10. 100% CBCCVC gia đình văn hóa và cơ quan văn hóa.

          11. Có giáo viên đạt giáo viên giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện.

          12. Phấn đấu trên 80% CBCCVC đạt danh hiệu LĐTT.

          13. Phấn đấu 15% CBCCVC đạt danh hiệu CSTĐCCS.

          14. Phấn đấu đạt 10% CBCCVC nâng lương trước thời hạn.

          15. Phấn đấu tập thể đạt tập thể LĐTT.

          16. Giới thiệu cho chi bộ phát triển 1 quần chúng vào Đảng CSVN.

          17. 100% CBCCVC lập trường tư tưởng vững vàng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của nhà nước. Luôn thể hiện tấm gương người thầy, cô giáo mẫu mực.

          IV. Những định hướng lớn trong thực hiện phương hướng, nhiệm vụ

          1. Kịp thời tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và  cơ quan quản lý giáo dục triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục rà soát, sắp xếp và quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp với yêu cầu đổi mới.

          2. Tăng cương vai trò lãnh đạo của Cấp ủy, của người đứng đầu nhất là cải tiến nội dung và chất lượng lãnh đạo, quản lý của đơn vị, trong đó chú trọng hoạt động quarn trị để nâng cao chất lượng  chỉ đạo và thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ đạt hiệu quả, chống bệnh chủ quan và thành tích.

          3. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ CBCCVC và học sinh; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo vừa có đức vừa có tâm và có tầm.Tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh.

          4. Duy trì đầy đủ cơ cấu tổ chức bộ máy trong nhà trường hoạt động có hiệu quả theo điều lệ trường tiểu học. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của tạp thể.

          5. Phối hợp với Công đoàn xây dựng nội bộ đoàn kết, chia sẻ trách nhiệm, vận động đoàn viên tổ chức triển khai hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra.

          V. Tổ chức thực hiện

          1. Bộ phận chuyên môn, hoạt động ngoài giờ lên lớp và các tổ chuyên môn, văn phòng, các bộ phận Đoàn TN..., kịp thời tham mưu xây dựng kế hoạch năm học cụ thể.

          2.BCH Công đoàn trường tăng cường vai trò, chức năng phối hợp, giám sát CBCCVC và các tổ bộ phận trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 2021-2022. Kịp thời động viên đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm học 2021-2022.

          3. Hội đồng TĐKT trường theo dõi, kiểm tra, đánh giá để tham mưu bình xét đề nghị, tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022.

          4. Hiệu trưởng và BCH Công đoàn, các tổ bộ phận, kịp thời sơ kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết năm học 2021-2022 cuối học kì I, đồng thời rà soát điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ngay đầu học kì II. Tổ chức tổng kết Nghị quyết năm học 2021-2022 theo kế hoạch đề ra.

          5. Giao Chuyên môn, NGLL, các tổ bộ phận phối hợp với Hội đồng TĐKT và BCH Công đoàn trường theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết năm học 2021-2022 của các tổ, bộ phận và CBCCVC. Kịp thì báo cáo sơ kết, tổng kết, kết quả thực hiện Nghị quyết năm học 2021-2022.

          6. Hội đồng tư vấn nhà trường thường xuyên theo dõi nắm tình hình trên cơ sở đó để tham mưu, tư vấn hiệu trưởng đánh giá CBCCVC và nâng lương trước thời hạn, thường xuyên....  j;

          Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022 của trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân.

 

 

Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- LĐLĐ-Phòng GDĐT huyện (b/c);

- ĐU-UBND xã (b/c);

- Chi bộ (b/c);

- BCH CĐ trường ( p/h thực hiện);

- Các tổ, bộ phận và CBCCVC ( t/hiện);

- Lưu: VT, HSHNCBCCVC.

                                                                                             Nguyễn Bá Hùng


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới