Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Xã Trà Tân - Bắc Trà My - Quảng Nam
0985913917
tranhuong72nvx@gmail.com